آخرین اخبار

سخت شور دسته دار – کد ۱۵۱

استفاده از سفید شور یا فرشه مقاوم جهت پاک کردن جرم های سخت یا قدیمی انتخاب مناسبی محسوب میگردد. سفید شور دسته دار با داشتن برس های مناسب و دسته مقاوم، انرژی کمتری در نظاف

ادامه مطلب

چوب لباسی کریستال – کد ۱۴۲

استفاده از چوب لباسی برای نظم دادن به لباس ها به یکی از پیشفرض های مدیریت لباس تبدیل شده است.

ادامه مطلب

چوب لباسی – کد ۱۲۶

استفاده از چوب لباسی برای نظم دادن به لباس ها به یکی از پیشفرض های مدیریت لباس تبدیل شده است.

ادامه مطلب

جارو خاک انداز دسته بلند جامبو – کد ۱۸۳

جارو و خاک انداز با دسته بلند و مناسب یکی از لوازم نظافت منزل است. استفاده از جارو و خاک اندازی که دارای دسته بلند باشد از فشار وارده روی کمر می کاهد. مدل جامبو یک جارو د

ادامه مطلب

جارو خاک انداز دستی – کد ۱۶۴

جارو و خاک انداز مناسب یکی از لوازمی است که در هر خانه ای یافت میشود. پس انتخاب یک جارو و خاک انداز مناسب امری منطقی به نظر میرسد. مدل ۱۶۴ یک جارو دسته دار به همراه خاک ا

ادامه مطلب

سفید شور دسته دار – کد ۱۵۰

استفاده از سفید شور یا فرشه مقاوم جهت پاک کردن جرم های سخت یا قدیمی انتخاب مناسبی محسوب میگردد. سفید شور دسته دار با داشتن برس های مناسب و دسته مقاوم، انرژی کمتری در نظاف

ادامه مطلب