تی فومی ۲ لبه پیم دار ۵۵ سانت – کد ۵۵۲

استفاده از فوم در تی باعث جذب کمترین آب و اصطکاک بالا با سطح زمین میشود. تی فومی پیم دار با اندازه ۵۵ سانت، سایزی ایده آل برای پوشش سطوح مختلف جهت تی کشیدن می باشد.