جارو خاک انداز دسته بلند جامبو – کد ۱۸۳

جارو و خاک انداز با دسته بلند و مناسب یکی از لوازم نظافت منزل است. استفاده از جارو و خاک اندازی که دارای دسته بلند باشد از فشار وارده روی کمر می کاهد. مدل جامبو یک جارو دسته دار به همراه خاک انداز آن می باشد در کنار هم قرار داده شده تا با تهیه یه محصول در واقع دو ابزار کاربردی را داشته باشید.