جارو سنتی بزرگ – کد ۱۸۹

جارو سنتی یکی از اعضای ثابت خانه هاست که از قدیم شکل خود را حفظ نموده است. اکنون با نمونه پلاستیکی آن با ابعاد بزرگ میتوانید دوام بالاتر و زیبایی بیشتری از آن را تجربه نمایید.