جارو کارواش باتال – کد ۵۰۴

جاروی باتال برای نظافت و شست و شوی زوایای مختلف سطوح مناسب است. چینش منحنی برس ها امکان تمیز کردن گوشه ها و کنج ها را فراهم میکند.