خاک انداز لبه دار – کد ۱۷۴

خاک انداز پلاستیکی لبه دار هنگام جارو کردن کمترین میزان باقی مانده را روی زمین بر جای میگذارد. این خاک انداز در رنگ های متنوع عرضه شده و به عنوان یکی از ابزار کمکی نظافت استفاده میگردد.