خاک انداز – کد ۱۱۴

خاک انداز معمولی برای مصارف رایج نظافتی منزل و محل کار مناسب می باشد. افزایش عمق خاک انداز باعث شده حجم بیشتری از اضافات را در خورد جای دهد. امکان خرید این محصول در رنگ های مختلف فراهم می باشد.