چوب لباس – کد ۸۱۲

استفاده از چوب لباسی برای نظم دادن به لباس ها به یکی از پیشفرض های مدیریت لباس تبدیل شده است. چوب لباسی ۸۱۲ با قابلیت نگهداری پیراهن، بلوز، شلوار و… میتواند علاوه بر حفظ اتوی لباس، حجم قرارگیری آن ها را نیز مدیریت کند.