تماس با ما

دفتر مرکزی فروش

تلفن : 6 - 40772462 - 021

فکس: 40772441 - 021

كد پستى : 66791 16589

آدرس ایمیل: info@arjplastic.com

کارخانه

آدرس کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی، 30 متری اول شمالی

تلفن : 7 - 34329742 - 041

فکس: 32349741 - 041

دفتر مرکزی فروش

تلفن : 6 - 40772462 - 021

فکس: 40772441 - 021

كد پستى : 66791 16589

آدرس ایمیل: info@arjplastic.com

کارخانه

آدرس کارخانه: جاده تبریز-آذرشهر، شهرک صنعتی سلیمی، 30 متری اول شمالی

تلفن : 7 - 34329742 - 041

فکس: 32349741 - 041